Go Back   FileForums > Game Backup > PC Games > PC Games - CD/DVD Conversions > Conversion Tutorials

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #286  
Old 31-03-2013, 08:49
BAMsE's Avatar
BAMsE BAMsE is offline
The World Is Yener's
 
Join Date: Mar 2011
Location: in front of the monitor
Posts: 344
Thanks: 49
Thanked 270 Times in 91 Posts
BAMsE is on a distinguished road
POLISH

Code:
eng.WelcomeMessage1_1=Witamy
pol.WelcomeMessage2_1=Witamy w instalatorze aplikacji %1.
pol.WelcomeMessage2_2=Zostanie zainstalowana aplikacja %1 na twoim komputerze.%n%nZaleca się zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje przed przejściem do dalszych czynności.%n%nAby kontynuować wybierz rodzaj instalacji. Kliknij [Anuluj] by zakończyć instalację.
pol.LicenseMessage1_1=Licencja
pol.LicenseMessage2_1=Proszę zapoznać się z poniższą licencją. Aby proces instalacji mógł być kontynuowany konieczna jest akceptacja jej postanowień.
pol.LicenseMessage3_1=Zgadzam się
pol.SystemMessage1_1=System
pol.SystemMessage2_1=Wykryto następujący sprzęt.%nUżyj poniższej legendy jako wskazówki.
pol.SystemMessage3_1=Procesor
pol.SystemMessage3_2=Karta graficzna
pol.SystemMessage3_2_1=Niedostępne
pol.SystemMessage3_3=Pamięć RAM
pol.SystemMessage3_4=System operacyjny
pol.SystemMessage3_4_1=Nieznane
pol.SystemMessage3_5=Legenda
pol.SystemMessage3_5_1=Krytyczny
pol.SystemMessage3_5_2=Zły
pol.SystemMessage3_5_3=Przeciętny
pol.SystemMessage3_5_4=Dobry
pol.SystemMessage3_5_5=Wyśmienity
pol.SystemMessage3_5_6=Wymagany
pol.SystemMessage3_6=Ocena
pol.SystemMessage3_7=Wymagania
pol.SelectDirMessage1_1=Miejsce instalacji
pol.InformationMessage1_1=Informacja
pol.InformationMessage2_1=Proszę zapoznać się z ważnymi informacjami poniżej.
pol.SelectComponentMessage1_1=Komponenty
pol.SelectComponentMessage2_1=Wybierz komponenty, które chcesz zainstalować.%nKliknij [Dalej] aby rozpocząć instalację.
pol.SelectComponentMesesge3=Instalowanie %1
pol.SelectDirMessage2_1=Aplikacja %1 zostanie zainstalowana w poniższym folderze. Aby kontynuować kliknij [Dalej].%nAby zmienić miejsce docelowe instalacji kliknij [Przeglądaj].
pol.SelectDirMessage4_1=Łączna przestrzeń:
pol.SelectDirMessage4_2=Wolna przestrzeń:
pol.SelectDirMessage4_3=Zalecana przestrzeń:
pol.SelectDirMessage4_4=Wymagana przestrzeń:
pol.SelectGroupMessage1_1=Grupa Menu Start
pol.SelectGroupMessage2_1=Instalator może utworzyć grupę programu w Menu Start.%nAby wybrać inny folder kliknij [Przeglądaj].
pol.SelectGroupMessage4_1=Nie twórz grupy w Menu Start
pol.SelectGroupMessage4_2=Umieść ikonę na pulpicie
pol.SelectPriorityMessage1_1=Wydajność
pol.SelectPriorityMessage2_1=Wybierz priorytet procesu instalacji.%nMa on wpływ na ogólną wydajność systemu.
pol.SelectPriorityMessage3_1=Niski
pol.SelectPriorityMessage3_2=Poniżej normalnego
pol.SelectPriorityMessage3_3=Normalny
pol.SelectPriorityMessage3_4=Powyżej normalnego
pol.SelectPriorityMessage3_5=Wysoki
pol.SelectPriorityMessage3_6=Czasu rzeczywistego
pol.SelectTaskMessage1_1=Zadania
pol.SelectTaskMessage2_1=Wybierz dodatkowe zadania dla procesu instalacji, następnie kliknij [Instaluj].
pol.SelectTaskMesesge3=Instalowanie %1
pol.ReadyMessage1_1=Gotowe
pol.ReadyMessage2_1=Instalator jest gotowy do zainstalowania aplikacji %1 na twoim komputerze.%n%nKliknij [Instaluj] aby kontynuować, lub [Wstecz] by powrócić do wcześniejszych ustawień.
pol.InstallMessage1_1=Instalowanie
pol.InstallMessage2_1=Proszę czekać, trwa instalowanie aplikacji %1 na twoim kompuerze.
pol.InstallMessage2_2=Proszę włożyć dysk %1
pol.InstallMessage3_1=Upłynęło:
pol.InstallMessage3_2=Pozostało:
pol.InstallMessage3_3_1=Kopiowanie %1 ...
pol.InstallMessage3_3_2=Instalowanie %1...
pol.InstallMessage3_3_3=Cofanie instalacji...
pol.InstallMessage3_4=%1 wykonano
pol.InstallMessage3_5=Proszę włożyć dysk %1
pol.FinishMessage1_1=Koniec
pol.FinishMessage2_1=Instalator zakończył instalowanie aplikacji %1 na twoim komputerze.%n%nKliknij [Zakończ] aby opuścić instalator.
pol.FinishMessage2_2=Instalator napotkał błąd, proszę uruchomić instalację ponownie.
pol.UninstallMessage1_1=Deinstalacja
pol.UninstallMessage2_1=Proszę czekać, trwa deinstalacja aplikacji %1 z twojego kompuera.
pol.UninstallMessage3_1=%1 wykonano
pol.UninstallMessage3_2=Deinstalacja...
pol.OtherMessage1_1=Instalator nie mógł zostać zainicjowany.
pol.OtherMessage1_2=Kod błędu:
pol.OtherMessage2_1=Inicjowanie instalatora...
pol.OtherMessage2_2=Aplikacja:
pol.OtherMessage2_3=Wydawca:
pol.OtherMessage3_1=%1 - Deinstalacja
pol.OtherMessage3_2=%1 - Instalacja
pol.OtherMessage4_1=Muzyka: nie
pol.OtherMessage4_2=Muzyka: tak
pol.OtherMessage4_3=Wideo: nie
pol.OtherMessage4_4=Wideo: tak
pol.OtherMessage5_1=Szybka instalacja
pol.OtherMessage5_2=Instalacja niestandardowa
pol.OtherMessage6_1=Launcher
pol.OtherMessage6_2=Konfiguracja
pol.OtherMessage6_3=Deinstalacja
pol.OtherMessage7_1=Zintegrowana karta graficzna ATI/nVidia
pol.OtherMessage7_2=Zintegrowana karta graficzna Intel
pol.OtherMessage7_3=Zintegrowana karta graficzna SiS/VIA
pol.ConversionUnit1_1=sekunda
pol.ConversionUnit1_2=sekund
pol.ConversionUnit2_1=minuta
pol.ConversionUnit2_2=minut
pol.ConversionUnit3_1=godzina
pol.ConversionUnit3_2=godzin
pol.ConversionUnit4_1=MB
pol.ConversionUnit4_2=GB
pol.ConversionUnit4_3=TB
pol.ConversionUnit5_1=MHz
pol.ConversionUnit5_2=GHz
pol.ConversionUnit6_1=Bit

polAutorunMessage1_1=%1 - Instalacja
polAutorunMessage2_1=Uruchom
polAutorunMessage2_2=Zainstaluj
polAutorunMessage2_3=Odinstaluj
polAutorunMessage2_4=Konfiguracja
polAutorunMessage2_5=Zakończ
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to BAMsE For This Useful Post:
Razor12911 (31-03-2013)
Sponsored Links
  #287  
Old 31-03-2013, 08:56
spawniectes's Avatar
spawniectes spawniectes is offline
Senior Member
 
Join Date: Sep 2010
Location: Argentina
Posts: 202
Thanks: 52
Thanked 401 Times in 76 Posts
spawniectes is on a distinguished road
Quote:
Originally Posted by Razor12911 View Post
Hi Fileforum Users, Can you please me in translating this to French, Spanish, German, Serbian, Italian, Portuguese, Polish and Romanian.

Code:
eng.WelcomeMessage1_1=Welcome
eng.WelcomeMessage2_1=Welcome to the %1 Setup Wizard
eng.WelcomeMessage2_2=This will install %1 on your computer.%n%nIt is recommended that you close all other applications before continuing.%n%nSelect installtion type to continue, or Cancel to exit Setup.
eng.LicenseMessage1_1=License
eng.LicenseMessage2_1=Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
eng.LicenseMessage3_1=I accept the license agreement
eng.SystemMessage1_1=System
eng.SystemMessage2_1=The following hardware has been detected on your system%nUse the Key below as a guide for your system
eng.SystemMessage3_1=Processor
eng.SystemMessage3_2=Video
eng.SystemMessage3_2_1=Unavaliable
eng.SystemMessage3_3=Memory
eng.SystemMessage3_4=Operating System
eng.SystemMessage3_4_1=Unknown
eng.SystemMessage3_5=Key
eng.SystemMessage3_5_1=Critical
eng.SystemMessage3_5_2=Bad
eng.SystemMessage3_5_3=Average
eng.SystemMessage3_5_4=Good
eng.SystemMessage3_5_5=Excellent
eng.SystemMessage3_5_6=Required
eng.SystemMessage3_6=Rating Score
eng.SystemMessage3_7=Requirements
eng.SelectDirMessage1_1=Destination
eng.InformationMessage1_1=Information
eng.InformationMessage2_1=Please read the following important information before continuing.
eng.SelectComponentMessage1_1=Components
eng.SelectComponentMessage2_1=Select the components you want to install, clear the components you do not want to install.%nClick Next when you are ready to continue.
eng.SelectComponentMesesge3=Install %1
eng.SelectDirMessage2_1=Setup will install %1 into the following folder. To continue, click Next.%nIf you would like to select a different folder, click Browse.
eng.SelectDirMessage4_1=Total Space:
eng.SelectDirMessage4_2=Free Space:
eng.SelectDirMessage4_3=Recommeneded Space:
eng.SelectDirMessage4_4=Required Space:
eng.SelectGroupMessage1_1=Group
eng.SelectGroupMessage2_1=Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.%nIf you would like to select a different folder, click Browse.
eng.SelectGroupMessage4_1=Don't create a Start Menu folder
eng.SelectGroupMessage4_2=Create a desktop icon
eng.SelectPriorityMessage1_1=Performance
eng.SelectPriorityMessage2_1=Select the priority you would like Setup to use while installing.%nSelecting priority will affect system perfomance.
eng.SelectPriorityMessage3_1=Low Priority
eng.SelectPriorityMessage3_2=Below Normal Priority
eng.SelectPriorityMessage3_3=Normal Priority
eng.SelectPriorityMessage3_4=Above Normal Priority
eng.SelectPriorityMessage3_5=High Priority
eng.SelectPriorityMessage3_6=Realtime Priority
eng.SelectTaskMessage1_1=Tasks
eng.SelectTaskMessage2_1=Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing, then click Install.
eng.SelectTaskMesesge3=Install %1
eng.ReadyMessage1_1=Ready
eng.ReadyMessage2_1=Setup is now ready to begin installing %1 on your computer.%n%nClick Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
eng.InstallMessage1_1=Install
eng.InstallMessage2_1=Please wait while Setup installs %1 on your computer.
eng.InstallMessage2_2=Please insert disc: %1
eng.InstallMessage3_1=Elapsed:
eng.InstallMessage3_2=Remaining:
eng.InstallMessage3_3_1=Copying %1 ...
eng.InstallMessage3_3_2=Installing %1...
eng.InstallMessage3_3_3=Rolling back changes...
eng.InstallMessage3_4=%1 Complete
eng.InstallMessage3_5=Please insert disc: %1
eng.FinishMessage1_1=Finish
eng.FinishMessage2_1=Setup has finished installing %1 on your computer.%n%nClick Finish to close Setup.
eng.FinishMessage2_2=Setup has encountered an error while installing, please re-run installation.
eng.UninstallMessage1_1=Uninstall
eng.UninstallMessage2_1=Please wait while Setup uninstalls %1 from your computer.
eng.UninstallMessage3_1=%1 Complete
eng.UninstallMessage3_2=Uninstalling...
eng.OtherMessage1_1=Setup failed to intialize.
eng.OtherMessage1_2=Error Code:
eng.OtherMessage2_1=Setup Initializing...
eng.OtherMessage2_2=Application:
eng.OtherMessage2_3=Publisher:
eng.OtherMessage3_1=%1 - Uninstallation
eng.OtherMessage3_2=%1 - Installation
eng.OtherMessage4_1=Music: Off
eng.OtherMessage4_2=Music: On
eng.OtherMessage4_3=Video: Off
eng.OtherMessage4_4=Video: On
eng.OtherMessage5_1=Quick Installation
eng.OtherMessage5_2=Custom Installation
eng.OtherMessage6_1=Launcher
eng.OtherMessage6_2=Configuration
eng.OtherMessage6_3=Uninstall
eng.OtherMessage7_1=ATI/nVidia Integrated Graphics
eng.OtherMessage7_2=Intel Integrated Graphics
eng.OtherMessage7_3=SiS/VIA Integrated Graphics
eng.ConversionUnit1_1=second
eng.ConversionUnit1_2=seconds
eng.ConversionUnit2_1=minute
eng.ConversionUnit2_2=minutes
eng.ConversionUnit3_1=hour
eng.ConversionUnit3_2=hours
eng.ConversionUnit4_1=MB
eng.ConversionUnit4_2=GB
eng.ConversionUnit4_3=TB
eng.ConversionUnit5_1=MHz
eng.ConversionUnit5_2=GHz
eng.ConversionUnit6_1=Bit

engAutorunMessage1_1=%1 - Installation
engAutorunMessage2_1=Launch
engAutorunMessage2_2=Install
engAutorunMessage2_3=Uninstall
engAutorunMessage2_4=Configuration
engAutorunMessage2_5=Close
Spanish

Code:
eng.WelcomeMessage1_1=Bienvenido
eng.WelcomeMessage2_1=Bienvenido al %1 Asistente de Instalación
eng.WelcomeMessage2_2=Se instalará %1 en su computadora.%n%nSe recomienda que cierre todas las aplicaciones abiertas antes de continuar.%n%nSeleccione el tipo de instalación para continuar, o Cancelar para salir de la instalación.
eng.LicenseMessage1_1=Licencia
eng.LicenseMessage2_1=Por favor lea el siguiente Acuerdo de Licencia. Debe aceptar los términos del Acuerdo antes de continuar con la instalación.
eng.LicenseMessage3_1=Acepto los términos de la licencia
eng.SystemMessage1_1=Sistema
eng.SystemMessage2_1=El siguiente hardware a sido detectado en su sistema %nUse los registros de abajo como guia para su sistema
eng.SystemMessage3_1=Procesador
eng.SystemMessage3_2=Video
eng.SystemMessage3_2_1=No disponible
eng.SystemMessage3_3=Memoria
eng.SystemMessage3_4=Sistema Operativo
eng.SystemMessage3_4_1=Desconocido
eng.SystemMessage3_5=Registro
eng.SystemMessage3_5_1=Critico
eng.SystemMessage3_5_2=Malo
eng.SystemMessage3_5_3=Promedio
eng.SystemMessage3_5_4=Bueno
eng.SystemMessage3_5_5=Excelente
eng.SystemMessage3_5_6=Requerido
eng.SystemMessage3_6=Puntaje
eng.SystemMessage3_7=Requerimientos
eng.SelectDirMessage1_1=Destino
eng.InformationMessage1_1=Información
eng.InformationMessage2_1=Por favor lea esta información importante antes de continuar.
eng.SelectComponentMessage1_1=Componentes
eng.SelectComponentMessage2_1=Seleccione los componentes que quiera instalar, desactive los componentes que no quiera instalar.%nPresione siguiente cuando este listo para continuar.
eng.SelectComponentMesesge3=Instalar %1
eng.SelectDirMessage2_1=Setup instalará %1 en la siguiente carpeta. Para continuar, presione siguiente.%nSi desea utilizar una carpeta diferente, presione Explorar.
eng.SelectDirMessage4_1=Espacio Total:
eng.SelectDirMessage4_2=Espacio Libre:
eng.SelectDirMessage4_3=Espacio Recomendado:
eng.SelectDirMessage4_4=Espacio Requerido:
eng.SelectGroupMessage1_1=Grupo
eng.SelectGroupMessage2_1=Setup creará los accesos directos en la siguiente carpeta del menú de inicio.%nSi desea utilizar una carpeta diferente, presione Explorar.
eng.SelectGroupMessage4_1=No crear carpeta en el Menu de Inicio
eng.SelectGroupMessage4_2=Crear acceso directo
eng.SelectPriorityMessage1_1=Rendimiento
eng.SelectPriorityMessage2_1=Seleccione la prioridad que desea usar mientras instala.%nSeleccionar prioridad afectará el rendimiento del sistema.
eng.SelectPriorityMessage3_1=Prioridad Baja
eng.SelectPriorityMessage3_2=Prioridad por debajo de lo Normaleng.SelectPriorityMessage3_3=Prioridad Normal
eng.SelectPriorityMessage3_4=Prioridad por Encima de lo Normal
eng.SelectPriorityMessage3_5=Prioridad Alta
eng.SelectPriorityMessage3_6=Prioridad en Tiempo Real
eng.SelectTaskMessage1_1=Tareas
eng.SelectTaskMessage2_1=Seleccione las tareas adicionales que desea que se realicen mientras se instala, entonces presione Instalar.
eng.SelectTaskMesesge3=Instalando %1
eng.ReadyMessage1_1=Preparado
eng.ReadyMessage2_1=Setup esta listo para empezar a instalar %1 en su computadora.%n%nPresione Instalar para continuar con la instalación, o presione Atras si quiere verificar o cambiar cualquier configuración.
eng.InstallMessage1_1=Instalar
eng.InstallMessage2_1=Por favor espere mientras el Setup instala %1 en su computadora.
eng.InstallMessage2_2=Por favor inserte el disco: %1
eng.InstallMessage3_1=Transcurrido:
eng.InstallMessage3_2=Restante:
eng.InstallMessage3_3_1=Copiando %1 ...
eng.InstallMessage3_3_2=Instalando %1...
eng.InstallMessage3_3_3=Deshaciendo los cambios...
eng.InstallMessage3_4=%1 Completo
eng.InstallMessage3_5=Por favor inserte el disco: %1
eng.FinishMessage1_1=Finalizado
eng.FinishMessage2_1=Setup a terminado de instalar %1 en su computadora.%n%nPresione Finalizar para cerrar el Setup.
eng.FinishMessage2_2=Setup a encontrado un error mientras instalaba, por favor reinicie la instalación.
eng.UninstallMessage1_1=Desinstalar
eng.UninstallMessage2_1=Por favor espera mientras el Setup desinstala %1 de su computadora.
eng.UninstallMessage3_1=%1 Completo
eng.UninstallMessage3_2=Desinstalando...
eng.OtherMessage1_1=Setup no puede inicializar.
eng.OtherMessage1_2=Codigo de Error:
eng.OtherMessage2_1=Setup Inicializando...
eng.OtherMessage2_2=Aplicación:
eng.OtherMessage2_3=Publicista:
eng.OtherMessage3_1=%1 - Desinstalacion
eng.OtherMessage3_2=%1 - Instalación
eng.OtherMessage4_1=Música: Off
eng.OtherMessage4_2=Música: On
eng.OtherMessage4_3=Video: Off
eng.OtherMessage4_4=Video: On
eng.OtherMessage5_1=Instalación Rápida
eng.OtherMessage5_2=Instalación Personalizada
eng.OtherMessage6_1=Lanzador
eng.OtherMessage6_2=Configuración
eng.OtherMessage6_3=Desinstalar
eng.OtherMessage7_1=Tarjeta Gráfica ATI/nVidia Integrada
eng.OtherMessage7_2=Tarjeta Gráfica Intel Integrada
eng.OtherMessage7_3=Tarjeta Gráfica SiS/VIA Integrada
eng.ConversionUnit1_1=segundo
eng.ConversionUnit1_2=segundos
eng.ConversionUnit2_1=minuto
eng.ConversionUnit2_2=minutos
eng.ConversionUnit3_1=hora
eng.ConversionUnit3_2=horas
eng.ConversionUnit4_1=MB
eng.ConversionUnit4_2=GB
eng.ConversionUnit4_3=TB
eng.ConversionUnit5_1=MHz
eng.ConversionUnit5_2=GHz
eng.ConversionUnit6_1=Bit

engAutorunMessage1_1=%1 - Instalación
engAutorunMessage2_1=Iniciar
engAutorunMessage2_2=Instalar
engAutorunMessage2_3=Desintalar
engAutorunMessage2_4=Configuración
engAutorunMessage2_5=Cerrar
[/QUOTE]
__________________
always above all, keep in mind that some day you will die. Bushido.
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to spawniectes For This Useful Post:
Razor12911 (31-03-2013)
  #288  
Old 02-04-2013, 18:46
danswano danswano is offline
Registered User
 
Join Date: Feb 2013
Location: Luxm
Posts: 314
Thanks: 218
Thanked 27 Times in 22 Posts
danswano is on a distinguished road
Hello guys,

Is it possible to run the whole thing in compact view since the start to finish using the original ISDone ?
Reply With Quote
  #289  
Old 03-04-2013, 00:11
altef_4's Avatar
altef_4 altef_4 is offline
Registered User
 
Join Date: Mar 2012
Location: Ukraine
Posts: 361
Thanks: 248
Thanked 1,009 Times in 239 Posts
altef_4 is on a distinguished road
Quote:
Originally Posted by danswano View Post
Hello guys,

Is it possible to run the whole thing in compact view since the start to finish using the original ISDone ?
if you mean to make installer smaller, then yes. You must change size of wizardform, change position of all buttons, labels, edits and others, and some thing you must hide. This is not simple work for beginner
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to altef_4 For This Useful Post:
danswano (03-04-2013)
  #290  
Old 03-04-2013, 06:55
spawniectes's Avatar
spawniectes spawniectes is offline
Senior Member
 
Join Date: Sep 2010
Location: Argentina
Posts: 202
Thanks: 52
Thanked 401 Times in 76 Posts
spawniectes is on a distinguished road
How can I define a custom icon to my aplication shorcut, 'cause the exe hasn't icon set.
__________________
always above all, keep in mind that some day you will die. Bushido.
Reply With Quote
  #291  
Old 03-04-2013, 07:05
Razor12911's Avatar
Razor12911 Razor12911 is offline
Programmer
 
Join Date: Jul 2012
Location: South Africa
Posts: 3,627
Thanks: 1,999
Thanked 10,309 Times in 2,196 Posts
Razor12911 is on a distinguished road
applications shortcut on desktop or startmenu?
Reply With Quote
  #292  
Old 03-04-2013, 07:09
spawniectes's Avatar
spawniectes spawniectes is offline
Senior Member
 
Join Date: Sep 2010
Location: Argentina
Posts: 202
Thanks: 52
Thanked 401 Times in 76 Posts
spawniectes is on a distinguished road
Quote:
Originally Posted by Razor12911 View Post
applications shortcut on desktop or startmenu?
desktop
__________________
always above all, keep in mind that some day you will die. Bushido.
Reply With Quote
  #293  
Old 03-04-2013, 07:13
Razor12911's Avatar
Razor12911 Razor12911 is offline
Programmer
 
Join Date: Jul 2012
Location: South Africa
Posts: 3,627
Thanks: 1,999
Thanked 10,309 Times in 2,196 Posts
Razor12911 is on a distinguished road
[Icons]
Name: {commondesktop}\Batman Arkham City; Filename: {app}\bin32\BMAC.exe; IconFilename: {app}\icon.ico;

Last edited by Razor12911; 03-04-2013 at 08:22.
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Razor12911 For This Useful Post:
spawniectes (03-04-2013)
  #294  
Old 03-04-2013, 07:19
peterf1999's Avatar
peterf1999 peterf1999 is offline
Die Hard Member
 
Join Date: Nov 2008
Location: Italy
Posts: 928
Thanks: 14
Thanked 978 Times in 235 Posts
peterf1999 is on a distinguished road
Quote:
Originally Posted by spawniectes View Post
How can I define a custom icon to my aplication shorcut, 'cause the exe hasn't icon set.
Code:
Name: {userdesktop}\AppName; Filename: {app}\Binaries\My.exe; IconFilename: {app}\myicon.ico or mydll or myexe; WorkingDir: {app}\Binaries
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to peterf1999 For This Useful Post:
spawniectes (03-04-2013)
  #295  
Old 03-04-2013, 12:12
Razor12911's Avatar
Razor12911 Razor12911 is offline
Programmer
 
Join Date: Jul 2012
Location: South Africa
Posts: 3,627
Thanks: 1,999
Thanked 10,309 Times in 2,196 Posts
Razor12911 is on a distinguished road
ISDone v0.6 Final Fix/Support for Freearc 0.67

Creator: ProFrager
Attached Files
File Type: 7z ISDone 0.6final - for FreeArc Alpha 2012.7z (1.43 MB, 252 views)
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Razor12911 For This Useful Post:
danswano (03-04-2013)
  #296  
Old 03-04-2013, 12:24
danswano danswano is offline
Registered User
 
Join Date: Feb 2013
Location: Luxm
Posts: 314
Thanks: 218
Thanked 27 Times in 22 Posts
danswano is on a distinguished road
I'm already using 0.67 with the old version of ISDone.
????
Reply With Quote
  #297  
Old 03-04-2013, 12:32
Razor12911's Avatar
Razor12911 Razor12911 is offline
Programmer
 
Join Date: Jul 2012
Location: South Africa
Posts: 3,627
Thanks: 1,999
Thanked 10,309 Times in 2,196 Posts
Razor12911 is on a distinguished road
Well I don't know, ProFrager Updated ISDone for a reason which I can't clarify at the moment, but I've noticed is that ISDone.dll(446kb-453kb) is updated, maybe it can handle the archives without making errors or something.
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Razor12911 For This Useful Post:
danswano (03-04-2013)
  #298  
Old 03-04-2013, 12:48
Razor12911's Avatar
Razor12911 Razor12911 is offline
Programmer
 
Join Date: Jul 2012
Location: South Africa
Posts: 3,627
Thanks: 1,999
Thanked 10,309 Times in 2,196 Posts
Razor12911 is on a distinguished road
Copy and Paste this
[CODE]
Code:
var
  DirTreeView: TFolderTreeView;
procedure DirFolderChange(Sender: TObject);
Begin
WizardForm.DirEdit.Text:=AddBackslash(DirTreeView.Directory)
end;

Procedure InitializeWizard;
begin
DirTreeView:= TFolderTreeView.Create(WizardForm) 
DirTreeView.SetBounds(0,100,417,110)
DirTreeView.OnChange:= @DirFolderChange
DirTreeView.Parent:= WizardForm.SelectDirPage
end;
for this
Attached Images
File Type: jpg Image.jpg (44.9 KB, 228 views)
Reply With Quote
  #299  
Old 03-04-2013, 12:53
danswano danswano is offline
Registered User
 
Join Date: Feb 2013
Location: Luxm
Posts: 314
Thanks: 218
Thanked 27 Times in 22 Posts
danswano is on a distinguished road
This is new code in the ISDone?
Reply With Quote
  #300  
Old 03-04-2013, 12:54
Razor12911's Avatar
Razor12911 Razor12911 is offline
Programmer
 
Join Date: Jul 2012
Location: South Africa
Posts: 3,627
Thanks: 1,999
Thanked 10,309 Times in 2,196 Posts
Razor12911 is on a distinguished road
nope, It's just a feature. originally, it looks like this
Attached Images
File Type: jpg Image2.jpg (29.3 KB, 229 views)
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Razor12911 For This Useful Post:
danswano (03-04-2013)
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
INNO TROUBLESHOOT - Tutorials and Answers about INNO Setup REV0 Conversion Tutorials 129 21-05-2021 05:51
INNO TUTORIAL - Using Unicode and ANSI Versions of INNO Setup REV0 Conversion Tutorials 51 26-03-2015 06:57
Frequently Asked Questions Joe Forster/STA PC Games - Frequently Asked Questions 0 29-11-2005 09:48All times are GMT -7. The time now is 13:10.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
Copyright 2000-2020, FileForums @ https://fileforums.com